باشگاه TOUR AND REWARDS ، یک محیط پویا و صمیمی است که تلاش داریم از طریق آن، شما را به عنوان دوستان خود در کنارمان داشته و ضمن خلق مزیت هایی علاوه بر خدمات گوناگون، جدیدترین طرحها را به شما معرفی کنیم. در این باشگاه سعی شده با هدفمندی و بر نامه ریزی منسجم و با بهره گیری از سیستم یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتری، در جهت پاسخگویی به نیاز امروز مشتریان، گامی بلند برداشته شود.
در دنیای پر رقابت امروز، تنها شرکت هایی موفق خواهند بود که در مسیر شناخت نیاز مشتریان خود گام برداشته و بتوانند با سرعت هر چه بیشتر، کیفیت هر چه بهتر و دسترسی آسان تر به آن پاسخ مناسب دهند. دیگر فروش نقطه پایان راه نیست بلکه در صورت عملکرد صحیح، فروش نقطه آغاز ارتباطی منسجم، پایدار و دوسویه می باشد. یک شرکت موفق با حفظ و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان فعلی خود از طریق ارائه سرویس های متفاوت، در جهت جذب مشتریان جدید اقدام می نماید. مجموعه IRAN SKY GROUP نیز در جهت پیشبرد این هدف و برقراری ارتباطی مستقیم و دوجانبه و همچنین ارائه خدماتی متمایز، اقدام به راه اندازی باشگاه مشتریان TOUR AND REWARDS نموده است.