قرعه‌کشی باشگاه به صورت ماهانه انجام می‌شود. شما می‌توانید برای اطلاع ‌از نتیجه قرعه‌کشی به سایت باشگاه مشتریان Tour And Rewards بیایید.